ปลูกพริกในกระถางต่อจากหน้า 2

มาต่อกันอีกระครับหลังจากที่ผมแบ่งออกมาได้ 20 กว่าวัน ผมก็ได้ เด็ดยอดพริกที่กำลังโตออกเพื่อที่จะให้มันได้แตกยอกใหม่ขึ้นมา 
หลังจากที่เด็ดยอดแล้วยอดใหม่ได้งอกออกประมาณ 15 - 20  วันก็เริ่มเห็นผมครับต้นพริกเริ่มที่จะออกดอกแล้ว (ลืมบอกครับว่าระหว่างนี้ผมได้นำเอาปุ๋ยใส่ไปด้วยแต่ไม่ใช่ปุ๋ยเคมีนะครับเป็นปุ๋ยหมักที่ผมได้หมักเองครับ สำหรับสูตรเดียวจะบอกตอนท้ายๆนะครับ)


เป็นงานปลูกพริกใว้กินเองและก็ไม่มีสารเคมีด้วยนะครับไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น